Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín

Chương trình Liên kết Đào tạo với Đại học Arizona

Ngày đăng 11/04/2022

Chương trình Liên kết Đào tạo với Đại học Arizona

Thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín với Trường Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Thông tin tóm tắt về chương trình liên kết đào tạo cử nhân luật với Đại học Arizona, Hoa Kỳ
I. CÁC BÊN LIÊN KẾT
Bên Việt Nam: Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín
- Trụ sở: 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84.24) 38352630
- Fax: (84.24) 38343226
- Website: htttp://www.hlu.gsimpeesa.com
- Quyết định thành lập: Số 405/CP ngày 11 tháng 10 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín )
Bên nước ngoài: Trường Đại học Arizona (The University of Arizona)
- Trụ sở: Tucson, Arizona 85721, USA
- Điện thoại: (052) 621-2211
- Fax: (520) 621-9500
- Website: //www.arizona.edu
- Quyết định thành lập: Đạo luật về Arizona sửa đổi, Mục 15, Chương 13, Điều 1, Khoản 15-1601

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quyết định số 1223/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt liên kết đào tạo đại học Ngành Luật
giữa Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín và Đại học Arizona, Hoa Kỳ.
III. THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Người Việt Nam hoặc nước ngoài có đủ điều kiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh phải có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương.
- Đạt tối thiểu 15 điểm trên 30 điểm/3 môn trong kỳ thi THPT quốc gia.
Thí sinh được công nhận trúng tuyển chương trình khi được cả 2 trường chấp nhận.
2. Thời gian và chương trình đào tạo: 04 năm.
Chương trình đào tạo do hai bên cùng xây dựng trên cơ sở các môn thuộc chương trình đào tạo của mỗi bên được đối chiếu với chương trình của bên kia, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chương trình đào tạo của cả hai bên.
3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và tiếng Anh.
4. Đội ngũ giảng viên: Theo quy định hiện hành của mỗi Bên.
5. Quy mô đào tạo: tối đa 50 sinh viên/lớp
6. Địa điểm đào tạo: Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín . Sinh viên có thể đăng ký một hoặc nhiều hơn một học kỳ học tại Trường Đại học Arizona.
7. Văn bằng được cấp: Sinh viên hoàn thành chương trình này được cấp hai bằng: bằng cử nhân luật (hệ chính quy) của Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín và bằng cử nhân ngành luật của Đại học Arizona (B.A in Law).
8. Học phí: 10.000 USD/năm, thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam. Trường hợp sinh viên lựa chọn học tập tại Trường Đại học Arizona (Hoa Kỳ) thì phải trả học phí theo mức của sinh viên không cư trú ở bang Arizona trong thời gian học tại Arizona. Mỗi sinh viên được học 01 học kỳ tại Trường Đại học Arizona với học phí ưu đãi.
9. Học bổng: Sinh viên có thể được cấp học bổng tùy thuộc vào thành tích học tập và nhu cầu, khả năng của Nhà trường theo Thông báo hằng năm của Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín , tối đa 2.000 USD/năm.
10. Sau 02 năm học, sinh viên phải đáp ứng yêu cầu hoàn thành 56 tín chỉ chương trình đào tạo của Mua vé số miền nam trực tuyến uy tín , có trình độ tiếng Anh IELTS từ 6,5 hoặc tương đương trở lên; điểm trung bình chung học tập 02 năm đầu từ 2.0/4.0 trở lên mới được học các môn đào tạo luật của Trường Đại học Arizona. Nếu chưa đạt trình độ tiếng Anh, sinh viên phải tự đào tạo thêm về tiếng Anh trước khi tiếp tục học các học phần tiếp theo.